Eksempler på etiske dilemmaer

Publiceret 21-04-2016
Undervisning

Her finder du nogle konkrete eksempler på, hvad et etisk dilemma er og hvordan man kan tage stilling ud fra forskellige begrundelser.

Et etisk dilemma opstår, hvis der findes stærke argumenter både for og imod at gøre en bestemt ting. Når man skal vurdere de nye teknikker, står man ofte midt i et etisk dilemma.

Netop derfor er det svært at tage stilling. For hvis der findes rigtig gode argumenter både for og imod at anvende teknikken, hvilke argumenter skal man så lytte til?

Et eksempel på et etisk dilemma er, om man bør tage hensyn til fosteranlæg. Hvis man bør det, er det naturligvis problematisk at udføre forskning på dem, hvilket er nødvendigt for eksempel i forbindelse med stamcelleforskning. Men der er gode argumenter både for og imod, at fosteranlæg har så mange lighedstræk med fuldt udviklede mennesker, at man bør tage hensyn til dem. Det kan du læse om i teksten om fosteranlægs etiske status.

Et andet eksempel på et etisk dilemma er, om det er acceptabelt at anvende teknikkerne til at skabe forbedringer af mennesket. Umiddelbart lyder det jo som en god idé at skabe forbedringer, for eksempel ved at give os alle en bedre hukommelse. Men kan man være sikker på, at "forbedringerne" faktisk er forbedringer? Og vil det ikke let ende med, at det kun er nogle personer, der får mulighed for at blive forbedret, så vi får et endnu mere ulige samfund end i dag? Denne slags problemer kan du læse om under forbedringer af mennesket.