Inde eller ude?

Et undervisningshæfte, som sætter fokus på unge med psykiske lidelser og de relationer, vi som mennesker indgår i. For en ung med psykisk sygdom kan det nemlig være svært at indgå i de relationer, som andre tager for givet. I materialet møder du flere unge, der har haft psykisk sygdom inde på livet.

Introduktion

De fleste børn og unge oplever perioder med følelser som tristhed, nedtrykthed eller angst. I sådanne perioder kan den unge i mindre eller sværere grad mistrives. Først når tilstanden får afgørende indflydelse på den unges hverdag og relationer, taler vi om psykisk sygdom.

Gå til undervisningsmaterialet

Psykiske sygdomme

Viden om psykiske sygdomme kan give os indsigt i, at det nogle gange drejer sig om almindelige følelser som tristhed, nedtrykthed eller angst, der er kommet til at fylde så meget, at det truer eller hindrer den unges trivsel eller udvikling. Eller en sådan viden kan give en forståelse af, at en tilstand i hjernen kan få et barn eller et ungt menneske til at opføre sig på en måde, som opleves anderledes og uforståelig.

Gå til undervisningsmaterialet

Indblik i unges tanker

I processen med at lave debatmaterialet om etik og psykisk sygdom har vi talt med unge, der enten selv har eller har haft psykisk sygdom inde på livet, eller som kender nogen, der er ramt af psykisk sygdom. I denne fase har vi fået hjælp af Børnerådet og Psykiatrifonden.

Gå til undervisningsmaterialet