Det Etiske Råds anbefalinger om fosterundersøgelser er nu lanceret

Publiceret 10-04-2024

Er det forsvarligt at tilbyde alle gravide screeningsundersøgelser af fostret? Er det de rigtige sygdomme og egenskaber ved fostret, det eksisterende program tilbyder undersøgelser for? Er reguleringen af fosterdiagnostiske tilkøbsmuligheder tilfredsstillende? Det er nogle af de spørgsmål, Det Etiske råd har taget stilling til i en ny udtalelse om fosterdiagnostik.

Fosterundersøgelse

Med nye teknologier bliver vi bedre og bedre til at undersøge for forskellige egenskaber og sygdomme, som gravide og deres familier skal tage stilling til. De nye teknologier og undersøgelser repræsenterer på en side tryghed og vished, på den anden side er tilbud om fosterdiagnostik også dilemmafuldt - først og fremmest fordi det er tæt knyttet til spørgsmålet om abort.

Det Etiske Råd bakker op om det danske fosterdiagnostiske program, men der er brug for, at vi som samfund tager en drøftelse af programmets indhold, så det er de rigtige sygdomme og egenskaber, der undersøges for.
Læs Det Etiske Råds udtalelse her.

Senest opdateret 10-04-2024