Mie Oehlenschläger nyt medlem af Det Etiske Råd

Publiceret 01-06-2022

Tech-analytiker Mie Oehlenschläger er pr. 1. juni 2022 udpeget som nyt medlem af Det Etiske Råd.

Mie Oehlenschläger

Mie Oehlenschläger er uddannet i moderne kultur og litteraturvidenskab fra Københavns Universitet. Hun har i sin karriere engageret sig i grundlæggende samfundsmæssige og eksistentielle spørgsmål og har arbejdet med både klima og biodiversitet, flygtninge og migration.

Igennem en årrække har Mie Oehlenschläger specialiseret sig i, hvordan nye digitale teknologier, kunstig intelligens og magtstrukturer påvirker kultur og samfund. Særligt har hun arbejdet med, hvordan vi som samfund rammesætter interaktionen med disse teknologier og hvilke spørgsmål og dilemmaer de rejser – i særdeleshed for børn og unge. Mie Oehlenschläger prioriterer at kunne arbejde kritisk analytisk og uafhængigt med disse spørgsmål, ud fra en overbevisning om, at vi står over for en betydelig samfundsmæssig udfordring, der kræver omtanke, uafhængighed og fri tænkning.

Mie Oehlenschläger er udpeget af Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd og beskikket af sundhedsminister Magnus Heunicke. Dermed er rådet atter fuldtalligt med i alt 17 medlemmer

Medlemmer af Det Etiske Råd

Det Etiske Råd består af 17 medlemmer. Her kan du se, hvem der er medlem og finde mere information om de enkelte medlemmer.

Se medlemmerne