Konference: Et Europa klar til den digitale tidsalder

Publiceret 15-01-2020

Dataetisk Råd og Det Etiske Råd afholder den 20. marts 2020 kl. 13 - 16 en halvdags konference om ansvarlig anvendelse af ny teknologi. Konkurrencekommissær og ledende næstformand i Europakommissionen Margrethe Vestager er hovedtaler.

Konferencen sætter fokus på, hvordan vi i Danmark, EU og virksomheder sikrer etikken i forbindelse med brug af nye teknologier.

AFLYST:

Det Etiske Råd og Dataetisk Råd er desværre nødt til at aflyse konferencen 'Et Europa klar til den digitale tidsalder' pga. udviklingen med Coronavirus COVID19. Vi planlægger at afholde et lignende arrangement til efteråret. Mere information følger på vores hjemmesider.

Konferencen afholdes på IT Universitetet:

Rued Langgaards Vej 7, 2300 Kbh S

12.30 – 13.00:    Registrering

13.00 – 13.30:    Fælles velkomst. Rektor for ITU samt formænd for Det Etiske Råd og Dataetisk Råd

13.30 – 14.00:    'Et Europa klar til den digitale tidsalder'. Margrethe Vestager, konkurrencekommissær og ledende næstformand i Europa-Kommissionen

14.00 – 14.20:    Opfølgende spørgsmål til Margrethe Vestager fra moderator og deltagere

14.20 – 14.30:    Pause.

14.30 – 14.45:    '(Data)etik som fundament for digital velfærd', Brit Ross Winthereik v. Center for digital velfærd ITU

14.45 – 15.00:    Ansvarlig AI. Sune Holm, AI Centre på Datalogisk Institut på Københavns Universitet

15.00 – 15.15:    'Implementering af dataetiske principper i praksis', Ole Kjeldsen, Microsoft

15.15 – 15.55:    Paneldebat

15.55 – 16.00:    Tak for i dag

Arrangementet er åbent, og det er gratis at deltage, men der er et begrænset antal af pladser. Pladserne tildeles efter ”først-til-mølle-princippet”, og herefter vil du komme på venteliste.

Vi opfordrer alle til at melde afbud i god tid, hvis man bliver forhindret. Så kan pladsen kan gå til anden side.

For mere information kontakt sekretariatet for Dataetisk Råd: post@dataetiskraad.dk

Vi glæder os til at se dig!

Med venlig hilsen

Dataetisk Råd