Stort flertal i Det Etiske Råd anbefaler en klimaafgift på oksekød

Publiceret 25-04-2016

Klimaforandringerne er et etisk problem, fordi de udgør en betydelig risiko for menneskers sundhed, fødevaresikkerhed, biodiversitet og naturen. Derfor mener et stort flertal i Det Etiske Råd, at danskerne bør gøre mere for at nedbringe deres klimabelastninger.

Et oplagt sted at sætte ind er fødevarerne, som globalt står for 19 % – 29 % af udledningerne, heraf står kvæget alene for 10 % af udledningerne. En afgift på i første omgang oksekød vil derfor kunne gøre en stor forskel allerede på kort sigt og få skabt opmærksomhed om fødevareområdets store betydning for drivhusgasudledningerne.

Danskernes levevis er langt fra klimamæssigt bæredygtig, og hvis vi skal leve op til Parisaftalens mål om at holde den globale temperaturstigning »et godt stykke« under 2°C, er det nødvendigt både at handle hurtigt og inddrage fødevare­sektoren. Forskellige fødevarer påvirker klimaet meget forskelligt og et ændret forbrug kan føre til store gevinster. Forskning viser, at alene kostomlægninger mod et mindre indtag af kød fra drøvtyggere i lande som Danmark kunne nedbringe drivhusgasudledningen fra fødevarerne med 20 % – 35 %.

Det Etiske Råd har derfor taget stilling til, om det bør være op til 'den etiske forbruger', om vedkommende vil købe klimabelastende fødevarer, eller om der bør ske en samfundsmæssig regulering for at nedbringe fødevarernes klimabelastning.

Et stort flertal i Rådet finder, at danskerne er etisk forpligtet på at ændre kostvaner. Om ansvaret skal placeres hos den enkelte forbruger er imidlertid omdiskuteret, da meget tyder på, at det ikke vil være effektivt at overlade ansvaret til forbrugeren.

"For at en indsats mod klimabelastende fødevarer skal være effektiv og samtidig bidrage til bevidstgørelsen af klimaudfordringen, skal den være fælles, hvilket kræver at samfundet gennem regulering sender et klart signal," siger Mickey Gjerris, formand for Rådets arbejdsgruppe.

Flertallet på 14 af Rådets 17 medlemmer anbefaler derfor en afgift på oksekød i forbrugsleddet, da det vil tydeliggøre problemstillingerne for forbrugerne og føre til et begrænset forbrug. På længere sigt bør der lægges afgifter på alle føde­varer efter klima­belastning, men på kort sigt vil en afgift på den uden sammenligning mest belastende fødevare, kød fra drøvtyggere, formentlig være mest gennemførlig. Et yderligere argument for dette er, at det er uproblema­tisk at spise sundt og nærende uden at spise oksekød.

Læs rapporten (PDF)

Kontakt

Mickey Gjerris, formand for Rådets arbejdsgruppe, lektor i bioetik ved Københavns Universitet, Mobil: +45 25 37 03 85, E-mail: mickeygjerris@gmail.com

Gorm Greisen, formand og overlæge på Rigshospitalet, Neonatalklinikken – Afsnit 5024, Mobil: +45 40 46 07 47, E-mail: gg@dketik.dk

I sekretariatet: Anne Lykkeskov, chefkonsulent, mobil: +45 72 21 68 62, E-mail: al@dketik.dk

Læs rapporten

MEDLEMMER AF ARBEJDSGRUPPEN

Mickey Gjerris, lektor i bioetik (formand for arbejdsgruppen)

Jacob Birkler, lektor, filosof (udtrådt)

Kirsten Halsnæs, professor i klima og økonomi

Lene Kattrup, dyrlæge (udtrådt)

Steen Vallentin, lektor

Signe Wenneberg, forfatter og foredragsholder

Christina Wilson, kunstrådgiver

ETISK FORBRUG AF KLIMABELASTENDE FØDEVARER

Bør det være op til 'den etiske forbruger', om vedkommende vil købe klimabelastende fødevarer – eller bør der ske en samfundsmæssig regulering for at nedbringe fødevarernes klimabelastning?

LÆS REDEGØRELSEN (PDF)