Det Etiske Råd er splittet i spørgsmålet om fosterantalsreduktion

Publiceret 26-10-2016

Skal en gravid kvinde frit kunne foretage fosterantalsreduktion til og med 12. uge i graviditeten, så fosterantalsreduktion sidestilles med provokeret abort? Det spørgsmål diskuterer Det Etiske Råd i en udtalelse, som offentliggøres i dag. Det Etiske Råd er splittet i sin stillingtagen og opfordrer til en offentlig debat om emnet.

Ifølge den nuværende lovgivning må fosterantalsreduktion kun foretages med sundhedsfaglige begrundelser. Dette medfører, at det som udgangspunkt ikke er tilladt at fjerne et af fostrene i en tvillingegraviditet, hvorimod det fx er det tilladt at fjerne et af fostrene i en trillingegraviditet.

Synspunkt: Reglerne for abort og fosterantalsreduktion bør være forskellige

Ni medlemmer af Rådet tilslutter sig den nuværende lovgivning. Disse medlemmer mener, at provokeret abort og fosterantalsreduktion på etisk set afgørende måder adskiller sig fra hinanden. Ved provokeret abort vælger en gravid kvinde selve moderskabet fra. Ved fosterantalsreduktion er moderskabet derimod ønsket, dog vil kvinden ikke udvikle og føde alle fostrene i graviditeten, men vil fx gerne fjerne et ud af to fostre. Medlemmerne finder ikke, at dette udtrykker tilstrækkelig respekt for fostre betragtet som menneskeligt liv.

Synspunkt: Sidestilling af abort og fosterreduktion

Otte medlemmer af Rådet mener derimod, at en gravid kvinde frit bør kunne vælge at få foretaget fosterantalsreduktion inden udløbet af abortgrænsen i 12. graviditetsuge. Disse medlemmer finder det paradoksalt, at en gravid kvinde frit kan vælge at få foretaget provokeret abort af alle fostre i en flerfoldsgraviditet, men ikke har mulighed for at bevare et eller flere af fostrene og fjerne de øvrige. Medlemmerne finder, at kvindens ret til selvbestemmelse bør tillægges afgørende betydning i begge tilfælde.

Alle medlemmer af Det Etiske Råd peger samtidig på, at det er væsentligt at gøre en indsats for at nedbringe antallet af flerfoldsgraviditeter efter brug af assisteret reproduktion for dermed at formindske behovet for at udføre fosterantalsreduktioner.

Udtalelsen rummer udover medlemmernes anbefalinger en gennemgang af de vigtigste argumenter for og imod en sidestilling af provokeret abort og fosterantalsreduktion.

 

Kontakt

Find kontaktoplysninger på Rådets medlemmer

eller kontakt projektleder Henrik K. Jørgensen i Det Etiske Råds sekretariat, mail: hkj@dketik.dk, tel: +45 72 21 68 53

UDTALELSE OM FOSTERANTALSREDUKTION