Video fra temamøde om wearables

Publiceret 16-04-2018

Se video fra rådets temamøde i marts 2018, hvor en række oplægsholdere var inviteret til at tale om visionen for brug af digitale data i sundhedsvæsenet, risici for at data anvendes på måder, der skader personen de stammer fra, etiske problemer ved tab af privathed og frihed og redskaber til at sikre mod etisk problematisk brug af data.

Formålet var at give rådet en 360 graders gennemgang af området:

  • Hvad er de positive visioner for brug af wearables
  • hvilke anvendelser af big data vil være problematiske i forhold til at respektere borgernes privathed og frihed eller udgøre en trussel mod det fælles sundhedsvæsen
  • hvordan er tab af privathed og frihed et etisk problem og
  • hvilke muligheder er der for vha. regulering og teknisk design at sikre, at de omfattende data vedrørende patienters adfærd anvendes til gavn for patientens egen behandling og det fælles bedste i form af udvikling af bedre behandlinger og forebyggelsestiltag, uden at krænke patientens ret til beskyttelse af sine personfølsomme data og indskrænke vedkommendes frihed.

Se oplæggene på vores kanal på Vimeo.com