Udrednings- og behandlingsrettigheder for psykisk syge børn og unge, medicinprofilen m.m.

Publiceret 09-10-2007

Det Etiske Råds høringssvar vedr. Indenrigs- og Sundhedsministeriets udkast til forslag til Lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed m.m.