Selvbestemmelse over biologisk materiale

Publiceret 03-10-2003

Høring om ændring af Lov om patienters retsstilling (Selvbestemmelse over biologisk materiale, der er afgivet i forbindelse med behandling - biobanker). Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ved skrivelse af 23. juli 2003 fremsendt "Høring over udkast til lov om ændring af lov om patienters retsstilling" (selvbestemmelse over biologisk materiale, der er afgivet i forbindelse med behandling. Efter telefonisk aftale fremsendes rådets høringssvar efter drøftelser på rådsmødet i september 2003.