Præsentationer fra debatdag om wearables og fremtidens sundhedsvæsen

Publiceret 13-11-2017

Du kan her hente præsentationer fra vores konference om fremtidens sundhedsvæsen, big data og wearables, som fandt sted 6. november på Christiansborg.

Hvilken rolle kommer wearables til at spille i fremtidens sundheds­væsen? Forbedring af sundhedsvæsenet vha. digitalisering og brug af data - bedre helhedsforståelse af den enkelte patient, personalise­ring af be­hand­ling, forebyggelse og diagnostik på baggrund af bedre helheds­forståelse af den enkelte patient; løbende overvågning og behandling i hjemmet
Christoph Thümmler, Professor of health, Edinburgh Napier University (hent præsentation)

Hvordan kan kombination af adfærdsdata og medicinske data forbedre behandlings- og forebyggelsesmulighederne?
Jørgen Schøler Kristensen, Lægefaglig direktør, Hospitalsenheden Horsens

IT-virksomheders indsamling og analyse af sundhedsdata. Hvad samles ind? Hvordan analyseres og udnyttes data? Hvilken sundhedsmæssig værdi har det for brugerne? Hvilke risici er der for brugerne og det danske sundhedssystem?
Kaj Grønbæk, professor ved Institut for Datalogi, Aarhus Universitet

Hvem vil udvikle fremtidens apps og kan sundhedsvæsenet undgå at anvende kommercielle apps? Hvad vil det betyde for datasikkerheden? Hvordan sikres fællesskabets adgang til data opsamlet af kommercielle apps?
Jens Winther Jensen, direktør for Regionernes Kliniske Kvalitets­udviklingsprogram (hent præsentation)

Informeret samtykke i sundhedsvæsenet og ved download af apps. Hvilke udfordringer for et reelt samtykke findes i de to sektorer?
Thomas Ploug, professor i anvendt etik ved Aalborg Universitet (hent præsentation)

Sikkerheden: Hvad kan medicinsk AI gøre for den enkelte og for fællesskabet - med respekt for privacy?
Lars Kai Hansen, Professor, sektionsleder ved Institut for Matematik og Computer Science, DTU (hent præsentation)

Hvad siger EU’s persondataforordning om beskyttelse af sundheds­relaterede data? Løser forordningen selvbestemmelses- og privathedsproblematikkerne?
Hanne Marie Motzfeldt, lektor i persondataret og forvaltningsret på Århus Universitet (hent præsentation)

Tab af privathed – hvad er problemet? Hvorfor anser vi privathed for at være en væsentlig værdi? Hvad vil gå tabt, hvis vi kommer til at leve i en verden, hvor vores liv er ’gennemsigtige’?
Klemens Kappel, professor i filosofi, Københavns universitet (hent præsentation)

Social skævhed i øget fokus på sundhed. Fokus på sundhed og sund levevis har erfaringsmæssig større status og bedre vilkår i nogle segmenter af befolkningen end i andre. Risikerer udviklingen at cementere sociale uligheder?
Signild Vallgårda, professor i folkesundhedsvidenskab, Københavns universitet og medlem af Det Etiske Råd