Oprettelse af Nationalt Patientindeks

Publiceret 07-03-2012

Vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (justeringer vedrørende planlægning, samarbejde, IT, kvalitet og finansiering af sundhedsvæsenet m.v.). Rådet har alene bemærkninger til udkastets bestemmelse om oprettelse af et Nationalt Patientindeks. Rådet forholder sig kritisk til nødvendigheden af et omfattende register af denne karakter med stærkt følsomme oplysninger, indeholdende et samlet billede af enkeltpersoners kontakter med sundhedsvæsenet.