Kontaktpersonordningen, elektroniske medicinoplysninger og Vaccinationsregister

Publiceret 11-01-2010

Vedrørende høring om forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Målretning af kontaktpersonordningen, elektroniske medicinoplysninger og Det Danske Vaccinationsregister). Det Etiske Råd har særligt noteret sig, at adgangen til elektroniske medicinoplysninger igen udvides. Rådet anerkender, at registrering og anvendelse af medicinoplysninger er et vigtigt redskab til at forebygge medicineringsfejl og uhensigtsmæssig medicinering af b.la. ældre patienter. Registreringerne kan være til gavn for både patientsikkerheden og behandlingskvaliteten.