Information, samtykke, anmeldelse og tilsyn med forskningsprojekter

Publiceret 11-04-2012

Høring vedr. revideret udkast til bekendtgørelse om information og samtykke til deltagelse i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter samt om anmeldelse af og tilsyn med sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Rådet vil i anledningen stille forslag om tilføjelse til den Nationale Videnskabsetiske Komités forslag til forsøgsområder, som betragtes som særligt komplekse og derfor skal anmeldes til DNVK i første instans, jf. § 2 i udkastet.