Høringssvar, bekendtgørelser om sundhedsvidenskabelig forskning.

Publiceret 20-03-2020

Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelser om sundhedsvidenskabelig forskning.
Det Etiske Råd takker for modtagelse af ovennævnte i høring. Rådet har ikke bemærkninger til Gebyrbekendtgørelsen eller Ikrafttrædelsesbekendtgørelsen. Bemærkningerne til Tilbagemeldingsbekendtgørelsen og Anmeldelsesbekendtgørelsen fremgår af det følgende.

Høringsmaterialet findes på høringsportalen via nedenstående link:
HØRING: Udkast til bekendtgørelser om sundhedsvidenskabelig forskning