Høringssvar, behandling af personoplysninger i Sygehusmedicinregisteret.

Publiceret 21-02-2018

Det Etiske Råds svar på høring over udkast til bekendtgørelser og vejledningen om behandling af personoplysninger i Sygehusmedicinregisteret. Det anføres i høringsskrivelsen, at samlet viden om lægemiddelanvendelsen i Danmark har stor betydning for at forbedre patienters behandling og løbende at sikre et effektivt, sammenhængende og sikkert sundhedsvæsen. Etableringen af et nationalt individbaseret sygehusmedicinregister skal på denne baggrund udgøre et komplet billede af lægemiddelanvendelsen i sygehusregi, herunder indikationer.

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:
Høring over bekendtgørelse om regioners indberetning af oplysninger til Sygehusmedicinregisteret