Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om forsikringsaftaler og lov om tilsyn med firmapensionskasser

Publiceret 02-03-2016

Det Etiske Råd har modtaget det ovenstående forslag i høring og har drøftet det på et plenarmøde afholdt den 25. februar 2016. Det Etiske Råd bakker op om forslaget, som efter medlemmernes opfattelse er et skridt i den rigtige retning. Det bidrager til at nedbringe mængden af sensitive informationer, der videregives og opbevares, i dette tilfælde endda informationer, hvis relevans i den givne sammenhæng må betegnes som tvivlsom.