Deltagelse i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter m.v.

Publiceret 17-09-2013

Høring vedførende udkast til ændring af bekendtgørelse om information og samtykke til deltagelse i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter samt om anmeldelse af og tilsyn med sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Rådet har særligt forholdt sig til overførelsen af forskningsprojekter vedrørende henholdsvis akutte situationer samt kortlægning af individets arvemasse (bortset fra dispensationssager) fra Den Nationale Videnskabsetiske Komité til de regionale komiteer som 1. instans.

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:
Information og samtykke til deltagelse i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter