Videregivelse af oplysninger ved alvorlig kriminalitet

Publiceret 08-09-2004

Høring over udkast til lovforslag om videregivelse af oplysninger om behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig kriminalitet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fremsendt udkast til lovforslag om videregivelse af oplysninger om behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig kriminalitet. Ministeriet anmoder om eventuelle bemærkninger.