Undersøgelse af Psykiatrilovsrevisionen af 1999

Publiceret 28-04-2005

Det Etiske Råd har med skrivelse af 7. april 2005 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet modtaget rapporten "Undersøgelse af Psykiatrilovsrevisionen af 1999" til høring. Undersøgelsen omhandler psykiatrilovens virkninger for så vidt angår de ændringer, der trådte i kraft den 1. januar 1999.