Tvang i psykiatrien 2015

Publiceret 31-07-2015

Vedrørende høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. Rådet har alene bemærkninger til henholdsvis: 1) bekendtgørelse om åbning og kontrol af post, undersøgelse af patientstuer m.v. på psykiatrisk afdeling, 2) vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning m.v. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger.

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:
Bekendtgørelser og vejledninger til udmøntning af ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien