Tvang i psykiatrien

Publiceret 29-08-2014

Det anføres i udkastets bemærkninger, at formålet med forslaget er at øge fokus på ligeværd, patientindflydelse, dialog og samarbejde i forbindelse med indlæggelse, ophold og behandling på psykiatrisk afdeling og dermed sikre, at anvendelse af tvang alene sker, når alle andre muligheder er udtømt. Det Etiske Råd finder disse formål afgørende for en positiv udvikling indenfor psykiatrien herunder en ligestilling af patienter, uanset om den enkelte patients lidelse er af somatisk eller psykiatrisk karakter. Rådet finder desuden, at udkastets forøgede fokus på forebyggelse af tvang er overordentlig positivt.

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien