Privathospitaler i retspsykiatrien

Publiceret 12-12-2018

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v., sundhedsloven, og forskellige andre love (Udarbejdelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner, anvendelse af kropsscannere og narkohunde, ambulant behandling af retspsykiatriske patienter på privathospitaler, m.v.)

HØRINGSSVAR, PRIVATHOSPITALER I RETSPSYKIATRIEN