Prikkerunden

Publiceret 25-06-2012

Vi ser overlægen (Bo) gennemgå patientjournaler sammen med afdelingssygeplejersken (Lise) og sygeplejersken (Karen). De skal beslutte, hvem af patienterne der skal udskrives, da der er et stort behov for sengepladser til akutte patienter..

Stikord:

  • Ressourcer
  • Samarbejde mellem sektorer

Relateret tekst: