Pårørende i psykiatrien

Publiceret 19-06-2012

Teksten behandler tre delvist sammenhængende emner vedrørende inddragelse af og kontakt med pårørende til patienter i det psykiatriske system.

Det første tema er tavshedspligten, hvor fokus er på dilemmaet mellem kommunikation, samarbejde og varetagelse af patientens rettigheder.

Det andet tema er pårørendeinddragelse ud fra hensynet til at forbedre patientens tilstand og forebygge tilbagefald.

Tekstens tredje tema er inddragelse af de pårørende ud fra den opfattelse, at hensynet til de pårørende ikke kun er afledt af hensynet til patienten med psykisk sygdom. Hensynet til de pårørende bør også ofte indgå som en af de parametre, der skal tages i betragtning og tillægges en vis betydning i forbindelse med beslutninger inden for psykiatrien.

Teksten er en del af Rådets arbejde om psykiatri, der blev offentliggjort den 19. juni 2012 under overskriften, "Magt og afmagt i psykiatrien".

PÅRØRENDE I PSYKIATRIEN