Høringssvar, Lovforslag om oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger.

Publiceret 24-02-2017

Vedrørende høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, lov om rettens pleje, lov om socialtilsyn, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om regioner og nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (Oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger)

Høringsmaterialet til høringsrunde 1 findes på Høringsportalen via nedenstående link:
Lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger

Høringsmaterialet til høringsrunde 2:
Lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger

HØRINGSRUNDE 1: LOVFORSLAG OM OPRETTELSE AF SPECIALISEREDE SOCIALPSYKIATRISKE AFDELINGER.

HØRINGSRUNDE 2: LOVFORSLAG OM OPRETTELSE AF SPECIALISEREDE SOCIALPSYKIATRISKE AFDELINGER.