Indførelse af hjemmel til oppegående tvangsfiksering

Publiceret 08-03-2010

Vedrørende høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje. ved anvendelsen af psykiatrilovens mindste middels princip, spiller lægefaglige vurderinger en stor rolle. Det Etiske Råd har ikke forudsætninger for at gå ind i en nærmere vurdering af disse aspekter.