Høringssvar, visitationskriterierne til de særlige pladser på psykiatrisk afdeling.

Publiceret 14-11-2018

Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (præcisering af målgruppen til de særlige pladser på psykiatrisk afdeling, indstillingsret for regionsrådet og justering af visitationskriterierne til de særlige pladser på psykiatrisk afdeling). Rådet har tidligere afgivet høringssvar ved oprettelsen af de særlige pladser ved psykiatrisk afdeling. Rådet henviser til dette svar.

HØRINGSSVAR, VISITATIONSKRITERIERNE TIL DE SÆRLIGE PLADSER PÅ PSYKIATRISK AFDELING.