Høringssvar, bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling

Publiceret 02-11-2017

Det er Rådets opfattelse, at et vigtigt element i behandlingen af denne patientgruppe er, at der skabes en god kontakt og et solidt tillidsforhold ”hele vejen rundt”, dvs. både i forhold til de behandlende teams på de særlige pladser samt de myndigheder og sundhedspersoner, som skal hjælpe og støtte patienten under ophold og efter udskrivning fra ophold på psykiatrisk afdeling. Man bør derfor efter Rådets opfattelse være varsom med deling af oplysninger ud fra nogle overvejelser om vigtigheden af, at netop denne gruppe af patienter får opbygget et helt nødvendigt tillidsforhold til både behandlere og myndigheder af hensyn til den samlede indsats.

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:
Bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling

BEKENDTGØRELSE OM EN SAMLET PLAN FOR PATIENTER INDLAGT PÅ SÆRLIGE PLADSER PÅ PSYKIATRISK AFDELING