Høring over tillægsprotokollen til FN’s Konvention mod Tortur

Publiceret 13-03-2003

Udenrigsministeriet har anmodet Det Etiske Råd om en udtalelse om Danmarks undertegnelse af protokollen og om forelæggelsen af forslag til Folketinget om ratifikation af protokollen. Det Etiske Råd skal udtale sin fulde støtte til, at Danmark underskriver og ratificerer tillægsprotokollen.