Forhåndstilkendegivelser mv.

Publiceret 18-04-2016

Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner mv. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger. En generel bemærkning til vejledningen er, at der for unge patienter mellem 15 og 18 år ikke nævnes noget om forældreinddragelse. Unge under 18 år er stadig under forældremyndighed, og ifølge sundhedsloven skal forældremyndighedens indehaver have information og inddrages i den unges beslutningstagen