Ændring af psykiatriloven, ny tvangsdefinition m.m.

Publiceret 06-01-2006

Det Etiske Råd har med skrivelse af 9. november 2005 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet modtaget udkast til lov om ændring af psykiatriloven og retsplejeloven i høring. Lovforslaget er udarbejdet i forlængelse af rapporten "Undersøgelse af Psykiatrirevisionen af 1999", som er udarbejdet af Rambøll Management, og som i april 2005 blev sendt i høring, blandt andet hos Det Etiske Råd.