Levende donorer

Publiceret 02-12-1999

Nyredonation og knoglemarvsdonation kan foregå fra levende donorer. En nyre er et tvillingeorgan, og knoglemarv er et eksempel på et organ som kan gendannes. Uanset forskelle mellem de to typer af donationer er donor, modtager og familie sat i en svær situation med mange vanskelige overvejelser og beslutninger, når de skal tage stilling til donation. Ét vigtigt spørgsmål i Det Etiske Råds redegørelse er, om forældre skal have mulighed for at bestemme over deres mindreårige børn, for eksempel bestemme, at deres barn skal være donor.

Kolofon

Titel: Levende donorer - En redegørelse om nyredonation og knoglemarvsdonation
Forfatter: Det Etiske Råd
Udgiver: Det Etiske Råd
Ansvarlig institution: Det Etiske Råd
Copyright: Det Etiske Råd
Emneord: Donation, transplantation, nyredonation, knoglemarvsdonation, etik, bioetik, informeret samtykke

Resumé: Nyredonation og knoglemarvsdonation kan foregå fra levende donorer. En nyre er et tvillingeorgan, og knoglemarv er et eksempel på et organ, som kan gendannes. Uanset forskelle mellem de to typer af donationer er donor, modtager og familie sat i en svær situation, med mange vanskelige overvejelser og beslutninger, når de skal tage stilling til donation. Ét vigtigt spørgsmål i Det Etiske Råds redegørelse er, om forældre skal have mulighed for at bestemme over deres mindreårige børn. For eksempel bestemme, at deres barn skal være donor. I Det Etiske Råds overvejelser om nyredonation er der fokus på spørgsmålet om donorens selvbestemmelse over for modtagerens mulighed for at opnå et bedre og friere liv med en transplanteret nyre, end det som regel er muligt med dialysebehandling. I Det Etiske Råds overvejelser om knoglemarvsdonation er der fokus på spørgsmålet om donorens selvbestemmelse over for hensynet til patientens chance for at redde livet med en succesfuld knoglemarvstransplantation.