Etiske opmærksomhedspunkter i forbindelse med donation efter cirkulatorisk død (DCD)

Publiceret 06-01-2020

I anledning af den planlagte introduktion af organdonation efter cirkulatorisk død i Danmark (DCD) ønsker Det Etiske Råd at bidrage med sine synspunkter.

I notatet præsenterer rådet en række punkter af etisk karakter, som man bør være særligt opmærksom på i forbindelse med DCD. Rådet har med interesse forholdt sig til rapporten ”DCD: Donation efter cirkulatorisk død – vurdering af grundlaget i Danmark” og finder, at der er brug for en større opmærksomhed på de etiske udfordringer, end rapporten udviser. Her har man påbegyndt udredelsen af en specifik procedure for DCD uden først at drøfte DCD som en overordnet metode. Det Etiske Råd er betænkelig ved denne rækkefølge.

Notatet er sendt til Sundhedsstyrelsen d. 29. december 2019.

Etiske opmærksomhedspunkter i forbindelse med donation efter cirkulatorisk død (DCD)