Turingtesten

Publiceret 01-09-2007

Turingtesten er en test, der skal afgøre, om en computer kan tænke eller ej.

Testen blev udtænkt af den engelske matematiker Alan Turing i 1950 og går i korthed ud på følgende:

En eksaminator stiller en computer og et menneske skriftlige spørgsmål. Ud fra svarene skal eksaminatoren forsøge at finde ud af, hvem der er maskine, og hvem der er menneske. Hvis computeren kan svare så menneskeligt, at eksaminatoren tror, at det er den, der er mennesket, må computeren siges at kunne tænke.

Ingen computerprogrammer har endnu bestået en Turingtest.

Turingtesten er blevet kritiseret for kun at fokusere på de rent intellektuelle sider af det at tænke, og derfor har man forsøgt at lave opgaver, der også inddrager kropslige kompetencer og evnen til at begå sig i et realistisk, fysisk miljø. Bl.a. afholdes hvert år den såkaldte RoboCup-fodboldturnering for robotter. Målet er at skabe et hold af robotter, der kan slå de menneskelige verdensmestre i fodbold inden år 2050.