Videreførelse af BioTIK-portalen

Publiceret 28-06-2005

Det Etiske Råds brev til Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender vedrørende videreførelse af BioTIK-portalen. I april 2003 besluttede regeringens K-udvalg på baggrund af et tværministerielt udredningsarbejde under ledelse af Finansministeriet at sammenlægge de tværministerielle BioTIK-initiativer med det nye Etiske Råd og at nedlægge BIOSAM.

Hent udgivelsen