Udvidelse af patientsikkerhedsordningen

Publiceret 20-11-2008

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven vedrørende udvidelse af patientsikkerhedsordningen. Det Etiske Råd finder, at patientsikkerhedsordningen er et væsentligt redskab til at forebygge, at brugere af sundhedsvæsenet lider skade ved undersøgelse, behandling m.v. Samtidig skal borgernes grundlæggende rettigheder i forhold til beskyttelse af oplysninger af personlig art sikres.

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:
Udvidet patientsikkerhedsordning