Udvalgene vedrørende videnskabelig uredelighed

Publiceret 21-01-2005

Høring over udkast til bekendtgørelse om Udvalgene vedrørende videnskabelig uredelighed (UVVU). Der er tale om et område, som har stor betydning for dansk forskning og den enkelte forsker. Det er derfor at største vigtighed, at afgørelser om videnskabelig uredelighed træffes med størst mulig hensyntagen til retssikkerheden - også for den forsker, der er under anklage for videnskabelig uredelighed.