Udtalelse om babyluger

Publiceret 11-10-2018

Sundhedsministeren har bedt Det Etiske Råd om at vurdere fordele og ulemper ved etablering af babyluger i Danmark. I udtalelsen fremlægger rådet konkrete vurderinger og anbefalinger om etablering af babyluger i Danmark.

I udtalelsen fremlægger rådet først sine overvejelser om etablering af babyluger med henvisning til de relevante etiske værdier og til de rent empiriske forhold, der har betydning for en stillingtagen til etablering af babyluger i Danmark. Fremstillingen af de empiriske forhold baserer sig på rapporten Indsatser mod forekomsten af hittebørn fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE). Efterfølgende fremlægges rådsmedlemmernes konkrete vurderinger og anbefalinger i forhold til problemstillingen.

Hovedsynspunkterne i rådet er:

  • Alle rådets medlemmer undtagen ét ønsker ikke at anbefale, at der indføres babyluger i Danmark. Dette skyldes blandt andet, at det er meget usikkert, om dette overhovedet vil nedbringe antallet af babyer, der efterlades i det offentlige rum i Danmark. Samtidig vil det sandsynligvis have en række utilsigtede sideeffekter, fx at der afleveres børn i lugerne som alternativ til almindelig ikke-anonym bortadoption.
  • De medlemmer, der er imod at etablere babyluger, mener, at der i stedet bør sættes ind med andre tiltag, hvor kvinden får kontakt med sundhedspersoner og som følge heraf blandt andet kan støttes i at træffe det rigtige valg for sit barn og sig selv.

Udtalelse om babyluger