Tolkebistand efter sundhedsloven

Publiceret 16-01-2015

Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven. Det er Rådets opfattelse, at børn ikke bør involveres i svære beslutninger om sygdom og behandling af fx forældre eller andre familiemedlemmer. Rådet finder derfor bekendtgørelsens begrænsning på anvendelse af børn som tolke god og rigtig. Det Etiske Råd finder det vigtigt, at nødvendig tolkebistand i forbindelse med undersøgelse og behandling sikres, så patienten får opfyldt sine grundlæggende rettigheder efter sundhedsloven.

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:
Bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven