Skift af praktiserende læge, samt behandling hos læge i praksissektoren

Publiceret 21-06-2016

Høringssvar fra Det Etiske Råd til høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren. Rådet ser valgfriheden for de enkelte beboere på landets plejecentre til at vælge mellem en læge, der er fast tilknyttet til plejecentret, og en anden læge inden for rammerne af reglerne om valg og skift af læge, som et positivt skridt i retning af at løse nogle af de udfordringer, som ordningen med at beholde tilknytning til egen læge under ophold på plejecenter har haft.