Revision af lov - videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter

Publiceret 04-07-2002

Høring over betænkning 1413 fra udvalget vedrørende revision af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. Det Etiske Råd har modtaget Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings brev af 23. maj 2002 med anmodning om en udtalelse over betænkning nr. 1413 fra udvalget vedrørende revision af et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter.