Ret til sygehusbehandling

Publiceret 12-12-2012

Høring om udkast til bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. Det Etiske Råd har modtaget ovenstående udkast til bekendtgørelse i høring. I et tidligere høringssvar har Rådet forholdt sig positivt over for forslaget om at indføre en differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg baseret på kriterier om, hvor alvorlig sygdommen er.