Ophævelse af lov om Teknologirådet

Publiceret 21-12-2011

Høring vedr. udkast til lovforslag om ophævelse af lov om Teknologirådet. Det Etiske Råd har haft et udmærket samarbejde med Teknologirådet i begrænset omfang, og tager beslutningen om ophævelse af Teknologirådet til efterretning.

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:
Forslag til Lov om ophævelse af lov om Teknologirådet