Markedsføring af sundhedsydelser

Publiceret 08-01-2003

Høringssvar til Indenrigs- og Sundhedsministeriets lovforslag om markedsføring af sundhedsydelser. Det Etiske Råd har behandlet lovforslaget på rådsmødet den 19. november 2002 og finder, at lovforslaget på væsentlige områder rejser betydelige etiske betænkeligheder. Forholdet mellem patienten og den autoriserede behandler indebærer en ansvars- og tillidsrelation af en ganske særlig karakter og adskiller sig derved fra et almindeligt kundeforhold.