Klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Publiceret 06-01-2005

Høring over forslag til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Lovforslaget er et le di udmøntningen af regeringens aftale fra juni 2004 om en strukturreform og den efterfølgende aftalte udmøntningsplan fra september 2004. Der er tale om et forslag til grundlæggende revision af sundhedslovgivningen. Lovforslaget omfatter forhold, der hidtil har været reguleret i femten forskellige sundhedslove, som tænkes ophævet samtidigt med ikrafttrædelsen af Sundhedsloven.