Implementering af patientmobilitetsdirektivet

Publiceret 15-08-2013

Vedrørende høring vedr. udkast til lovforslag m.m. vedr. implementering af patientmobilitetsdirektivet. Rådet har alene bemærkninger til afgrænsningen af patienters rettigheder efter lovforslaget m.m. til at angå ”samme behandling eller lignende behandling, som patienten ville være blevet tilbudt i det offentlige sygehusvæsen her i landet”, jf. bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling § 30 (jf. direktivets artikel 7, stk. 1).

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:
Høring vedr. udkast til lovforslag m.m. vedr. implementering af patientmobilitetsdirektivet