Høringssvar, videnskabsetisk beh. af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Publiceret 13-12-2018

Høring over forslag til lov om ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsloven (Styrkelse af borgernes tryghed og tillid til sundhedsforskning). Lovudkastet rummer fire distinkte ændringsforslag. I det følgende fremsætter Det Etiske Råd sine overvejelser og stillingtagen vedrørende de fire delforslag.