Høringssvar til forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

Publiceret 08-02-2017

I oktober 2011 svarede Det Etiske Råd i udtalelsen "Sygdomsbehandling af inhabile demente" på en henvendelse fra daværende sundhedsminister Bertel Haarder, som havde bedt Det Etiske Råd om at tage stilling til, om der i lovgivningen bør være hjemmel til at behandle varigt inhabile patienter, der undlader at give samtykke til behandling og eventuelt også rent fysisk modsætter sig den. Det Etiske Råd forholdt sig i sit svar udelukkende til problematikken i forbindelse med demente, idet Rådet mente, at anbefalingerne ville være mulige at generalisere.