Høringssvar, udkast til lovforslag om en styrket indsats for gravide med misbrug af rusmidler

Publiceret 25-01-2016

Det Etiske Råd har modtaget et lovforslag rettet mod at styrke indsatsen over for gravide med et misbrug af rusmidler i høring. I det følgende kommenterer Rådet de væsentligste dele af lovforslaget og henviser samtidig til sin udtalelse Høring over afrapportering fra arbejdsgruppe om gravide med et misbrug af rusmidler, hvor nogle af kommentarerne er mere udfoldede end i dette høringssvar.

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:
Høring over lovforslag om en styrket indsats for gravide med et misbrug af rusmidler